Adres
Rochussenstraat 198 3015 EK Rotterdam,
Vragen?
busmb@hr.nl

Inclusieve
samenwerking
in het
theater

Wanneer acteurs met en zonder een beperking samen op het toneel staan, levert dit prachtige theaterproducties op. Een schat aan ervaringen en inzichten.

We hebben een groot deel van de website herschreven in begrijpelijke taal. Als je met je muis over het menu bovenaan de pagina gaat, kun je doorklikken naar de pagina in begrijpelijke taal van dat onderwerp.

Wat hield dit project in?

Drie theatergezelschappen waarin zowel acteurs met als zonder een beperking actief zijn, vier inclusief werkende zelfstandige theatermakers en twee hogescholen (Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten), werkten twee jaar lang samen om meer kennis te vergaren over inclusieve samenwerking in het theater en deze kennis breed toegankelijk te maken. Het project was mogelijk dankzij subsidie van regieorgaan SIA en van de gemeente Rotterdam.
Om te doorgronden wat er gebeurt als acteurs met en zonder een beperking samenwerken in een theaterproductie, hebben de onderzoekers meer dan 50 interviews gehouden, met theatermakers, met acteurs met en zonder beperking en met begeleiders.

Atomiummodel

Wetenschappelijke analyse van de interviewteksten resulteerde in ‘zes sferen van inclusieve samenwerking in het theater’ die samen een model vormen: het Atomiummodel.

Breng een bezoek aan elke sfeer van het atomiummodel, ontdek welke onderwerpen je er tegenkomt. Lees en luister vervolgens naar wat de geïnterviewde groepen over ieder onderwerp te vertellen hadden

Atomiummodel
Experimenten

Zes theatermakers experimenteerden in twee rondes op de vloer met nieuwe werkwijzen. Ieder experiment werd gevolgd door een onderzoeker.

Leer van de experimenten van de theatermakers aan de hand van tekst-, geluids- en beeldfragmenten.

Experimenten
Radioplay

De artistieke analyse van de verhalen van de geïnterviewden heeft geleid tot een radio play, een hoorspel dat wel op de vloer gespeeld werd. De titel luidt ‘Eromheen zwommen mensen heel de tijd tussen de haaien’.

Beluister het hoorspel en ervaar de inwerking ervan.

Radioplay
samenwerking

Projectpartners

Het project was mogelijk dankzij subsidie van regieorgaan SIA en de Gemeente Rotterdam. Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam was initiatiefnemer en zocht samenwerking met de opleiding Docent Theater van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Theater Babel Rotterdam, Theater Klare Taal en Kiem Kunst namen deel als inclusief werkende theatergezelschappen. Ook vier zelfstandige inclusief werkende theatermakers lieten zich bij het project betrekken Brecht Hermans, Elsa May Averill, Sjoerd Vrins en Tineke Boomsma. Andere projectpartners waren de Gemeente Rotterdam, het Landelijke Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst, De Rotterdamse zorgorganisatie Pameijer. Klik op onderstaande logos om meer te leren over deze organisaties.

Voor meer informatie over deze samenwerking kun je contact opnemen met Mieke Cardol:
Mail: CardM@hr.nl

Wij gebruiken cookies voor een goed functionerende website Privacybeleid

Ga naar de inhoud