Adres
Rochussenstraat 198 3015 EK Rotterdam,
Vragen?
busmb@hr.nl

Privacybeleid

Hogeschool Rotterdam hecht belang aan de privacy van zijn bezoekers van de website. Daarom gaan wij zorgvuldig om met je persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG*. We raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Verwerking persoonsgegevens

Hogeschool Rotterdam verwerkt persoonsgegevens in verband met de uitvoering van haar taken als onderwijsinstelling. Het gaat hierbij onder andere om het verwerken van gegevens voor:

  • aanmelding voor evenementen van de hogeschool via de website;
  • invullen van (web)formulieren via de website;
  • via e-mail ontvangen van informatie over de hogeschool (door aanmelding via de website);
  • het beheren en bewaren van je gegevens m.b.v. een zogeheten content management systeem.

We verwerken en beveiligen je persoonsgegevens zorgvuldig. Bij deze verwerking houdt Hogeschool Rotterdam zich aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder meer het volgende:

  • wij vermelden met deze privacyverklaring voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken;
  • bij het verzamelen van je persoonsgegevens beperken wij ons tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken;
  • wij respecteren je rechten als gebruiker van onze website om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor je ze hebt verstrekt. De gegevens worden niet gepubliceerd of aan derden beschikbaar gesteld.

*) Hogeschool Rotterdam heeft een reglement over registratie van zorgwekkend gedrag in voorbereiding en stemt daarover af met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Hogeschool Rotterdam heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG): Kees-Jan van Klaveren. De FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt contact opnemen met de FG via het e-mailadres functionarisgegevensbescherming@hr.nl.

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Laat het ons weten. Mocht de klacht volgens jou niet naar behoren zijn afgehandeld, dan geven de privacyregels jou de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Webformulieren

Via onze website kun je formulieren invullen voor wisselende doeleinden, zoals het aanmelden voor open dagen. De verwerking van persoonsgegevens die je op onze webformulieren invult is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou voor de betreffende dienst zoals het toezenden van informatie (artikel 6 lid 1 onder b van de AVG) of er voor te zorgen dat de opgevraagde informatie jou bereikt. Voor de bewaartermijnen sluiten wij aan bij de Selectielijst gepubliceerd door de Vereniging van Hogescholen.

Websites van derden

Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat die websites veilig en betrouwbaar omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Hogeschool Rotterdam behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. 

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.

Aan de hand van cookies kan je op onze websites worden herkend als je deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.

Daarnaast gebruiken we cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op een website worden bezocht. Op basis van deze informatie verbeteren wij continue onze website.

Tenslotte kunnen er cookies worden geplaatst door derde partijen (onder andere van Google, Youtube, Yumpu, Facebook, Twitter en Trengo). Door deze cookies kunnen specifieke functionaliteiten worden aangeboden, zoals chatten, video’s bekijken, PDF’s bekijken, etcetera.

Als je het plaatsen van cookies (via je browserinstellingen) onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Retargeting

Wij maken gebruik van retargetingcookies om je, na het bezoek aan deze website, relevante advertenties te tonen in de inhoudsnetwerken van Google en Facebook. Deze cookies worden gebruikt om de getoonde advertenties zo relevant mogelijk voor je te maken en te baseren op je eerdere websitebezoek. Afmelden voor het gebruik van Google-cookies is beschikbaar in “Beheer van advertentievoorkeuren“. Verder kun je je afmelden voor cookies van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het “Network Advertising Initiative” te gaan.

Wij gebruiken cookies voor een goed functionerende website Privacybeleid

Ga naar de inhoud