Adres
Rochussenstraat 198 3015 EK Rotterdam,
Vragen?
busmb@hr.nl

Wat zeggen de theatermakers over artistiek vakmanschap

Citaat
Luister naar een fragment uit één van de interviews, ingesproken door acteurs van Theater Babel Rotterdam. Eerst wordt verteld waar het fragment over gaat, daarna volgt het letterlijke citaat.

Eén geheel
Er is volgens theatermakers een verschil van inzicht tussen begeleiders en de theatermakers als het gaat om de benadering van acteurs met een beperking. Soms schuurt dat, bijvoorbeeld als de begeleider denkt dat iets toch niet gaat lukken en de theatermaker het zijn taak acht om een beetje te pushen om de verwachtingen omhoog te brengen.
Theatermakers zijn erop gericht dat iedere speler tot zijn recht komt en zoeken naar een theatrale vorm die bij de speler past. Er wordt veel gebruik gemaakt van improvisatie-opdrachten, waarbij zij geen onderscheid maken tussen acteurs met en zonder beperking. Ze vinden het de kunst om er één geheel van te maken en het verhaal goed over het voetlicht te brengen. Samenwerking met een dramaturg is hierin van wezenlijk belang.

Extra tijd en geld
Theatermakers vinden dat inclusief theater over onvoldoende financiële middelen beschikt om op het gebied van dramaturgie, licht- en geluid, decors en kostuums een professionele standaard aan te brengen. Voldoende budget maakt ‘of de voorstelling gaat vliegen of aan de grond blijft,’ aldus een regisseur. Zij hebben behoefte aan extra tijd om de persoonlijke spelvaardigheden van de acteurs te kunnen vergroten en daarmee de artistieke kwaliteit van de voorstelling omhoog te brengen.

Dilemma
Een goed werkklimaat is een belangrijke voorwaarde voor spelers met én zonder beperking, om op de speelvloer met vertrouwen en durf te kunnen experimenten. Heldere kaders en structuur helpen daarbij. Theatermakers streven ernaar om een gedeelde taal te ontwikkelen. Daarom is het belangrijk om vertalingen te kunnen maken die aansluiten bij de belevingswereld en cognitieve mogelijkheden van de acteurs met een beperking.
Soms ervaren theatermakers een dilemma; als zij tijdens repetities ruimte bieden aan het moment en de impulsen van de acteurs, versus het begrenzen en het stellen van eisen. Zij zien dat het vrijlaten soms tot onverwachte momenten van schoonheid leidt, maar het is ook nodig dat een acteur zich schikt en zich houdt aan gemaakte afspraken.

Wij gebruiken cookies voor een goed functionerende website Privacybeleid

Ga naar de inhoud