Adres
Rochussenstraat 198 3015 EK Rotterdam,
Vragen?
busmb@hr.nl

Wat zeggen de acteurs zonder beperking over artistieke ambitie

Citaat
Luister naar een fragment uit één van de interviews, ingesproken door acteurs van Theater Babel Rotterdam. Eerst wordt verteld waar het fragment over gaat, daarna volgt het letterlijke citaat.

De lat ligt hoog
De ambitie van acteurs zonder beperking ligt voornamelijk op het artistieke vlak. Zij hechten veel waarde aan een professionele setting vanuit de drive om een goede voorstelling neer te zetten. In hun ogen wordt de lat hoog gelegd om acteurs met een beperking de kans te bieden zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd vindt een zorgvuldige afstemming plaats over de draagkracht van acteurs met een beperking.
Soms kan de gelijkwaardigheid in de samenwerking niet gewaarborgd worden. Dat is bijvoorbeeld het geval als opbouw en structuur van een stuk om dramaturgische redenen worden gewijzigd. Voor acteurs met een beperking kan het moeilijk zijn daarin mee te gaan.

Onbewuste stroom
Acteurs zonder beperking stellen de vraag of er artistieke grenzen zijn. Zij ervaren dat voor acteurs met een beperking de grens tussen spelwerkelijkheid en realiteit soms dun is en vragen zich af in hoeverre hun collega-acteurs tijdens het spelen met een derde oog naar zichzelf kunnen kijken.
Specifieke elementen van het inclusief theatermaken zijn voor acteurs zonder beperking het werken vanuit persoonlijke interesse, out of the box denken en kunstdisciplines die in elkaar overlopen. Ook noemen zij het gebruik van muziek ‘als een non-verbale onbewuste stroom’, en de aanwezigheid van een extra medespeler als houvast voor de acteurs met een beperking.

Wij gebruiken cookies voor een goed functionerende website Privacybeleid

Ga naar de inhoud