Adres
Rochussenstraat 198 3015 EK Rotterdam,
Vragen?
busmb@hr.nl

Wat zeggen de begeleiders over erkenning

Citaat
Luister naar een fragment uit één van de interviews, ingesproken door acteurs van Theater Babel Rotterdam. Eerst wordt verteld waar het fragment over gaat, daarna volgt het letterlijke citaat.

Artistiek versus spelplezier
Begeleiders zien dat zorgorganisaties inclusief theater niet altijd ten volle erkennen, omdat het sociale doel (de dagbesteding) toch vaak belangrijker wordt gevonden dan het artistieke doel. Dat heeft consequenties omdat de groep acteurs dan eenvormiger wordt – en dus is de werkwijze dan minder inclusief.
Ook vinden begeleiders dat inclusief theater door het publiek niet altijd serieus genomen wordt, bijvoorbeeld als het publiek meer belang hecht aan het plezier dat de acteurs aan het spelen beleven dan aan de voorstelling zelf. Zij zien dat publiek theatermakers soms vooral waardeert om het feit dat ze dit spelplezier mogelijk maken en veel minder om de artistieke prestatie.

Kunstenaarschap
Het ontbreken van een structurele financiële basis is een blijk van weinig erkenning van inclusief theater als serieuze kunstvorm. Sommige begeleiders hebben op dit punt zorgen over de toekomst van inclusief theater.
Zij opperen als idee om meer bekendheid en erkenning te genereren een kennismaking met inclusief theater door acteurs, andere podiumkunstenaars en studenten.
Het kunstenaarschap van acteurs met een beperking verdient in de ogen van begeleiders meer erkenning; zij zouden gewoon een arbeidscontract en een salaris moeten krijgen.

Wij gebruiken cookies voor een goed functionerende website Privacybeleid

Ga naar de inhoud