Adres
Rochussenstraat 198 3015 EK Rotterdam,
Vragen?
busmb@hr.nl

Wat zeggen de theatermakers over erkenning

Citaat
Luister naar een fragment uit één van de interviews, ingesproken door acteurs van Theater Babel Rotterdam. Eerst wordt verteld waar het fragment over gaat, daarna volgt het letterlijke citaat.

Politiek
Ook al zien theatermakers hier en daar positieve ontwikkelingen, er is nog genoeg te wensen als het om erkenning gaat. Zo zouden collega’s in de kunstensector inclusief theater wel wat hoger mogen waarderen, en ook zou inclusieve kunst hoger op de politieke agenda moeten komen. Zorginstellingen erkennen de professionaliteit van inclusief theater ook niet altijd voldoende.
Maar inclusief theater zou zelf ook meer kunnen investeren in bekendheid en erkenning. Theatermakers vragen zich af of inclusief theater zich moet willen meten met regulier theater of zich vooral moet profileren met het ‘anders-zijn’.

Patstelling
Erkenning van de professionaliteit van inclusief theater vereist dat dat theatermakers kunnen werken met getalenteerde acteurs met een professionele instelling. Eigenlijk zouden deze acteurs hiervoor als professional opgeleid en betaald moeten worden. Theatermakers vinden dat Nederland hierin niet bepaald vooroploopt.
Theatermakers streven ernaar op een professionele manier vorm te geven aan een productie. Dat helpt het proces naar meer erkenning. Maar hiervoor hebben zij wel de middelen nodig. Er lijkt echter sprake van een patstelling; minder middelen leidt tot minder professionele kwaliteit, minder kwaliteit leidt tot minder middelen.

Wij gebruiken cookies voor een goed functionerende website Privacybeleid

Ga naar de inhoud