Adres
Rochussenstraat 198 3015 EK Rotterdam,
Vragen?
busmb@hr.nl

Geld – website in begrijpelijke taal

ACTEURS ZONDER BEPERKING

Inleiding
Gastacteurs vinden dat kunstsubsidieregelingen inclusiever zouden moeten zijn en zijn beducht voor een al te bedrijfsmatige benadering van inclusief theater, o.a. vanwege de prestatiedruk die dat met zich mee kan brengen.

Citaat
Luister naar een fragment uit één van de interviews, ingesproken door acteurs van Theater Babel Rotterdam. Eerst wordt verteld waar het fragment over gaat, daarna volgt het letterlijke citaat.

“…dat er in de subsidieregelgeving goed gekeken wordt naar: is die ook toegankelijk, ook hoe je een subsidie aanvraagt, is dat toegankelijk? (…) En daarnaast denk ik dat, dat zou ideaal zijn, als er vanuit de subsidiegever dat er misschien ook meer besef komt dat er andere dingen en andere processen nodig zijn. Misschien ook wel meer geld om een inclusief project, om daar de tijd voor te kunnen nemen.”

 

BEGELEIDERS

Inleiding
Begeleiders vinden dat de financiering vanuit het zorgbudget (indicatie ‘dagbesteding’ ) voor het maken van theater tekortschiet, zowel wat betreft de productie als geheel als wat de eigen tijdsinvestering als begeleider betreft.

Citaat
Luister naar een fragment uit één van de interviews, ingesproken door acteurs van Theater Babel Rotterdam. Eerst wordt verteld waar het fragment over gaat, daarna volgt het letterlijke citaat.

“Het was heel druk en heel veel. Ik moest mijn uren maken en ik moest daar zijn en ik moest repeteren. Ik was heel veel met iedereen samen. Het was prachtig. (…) We hebben echt extra geld gekregen om dit tot stand te brengen en daar ben ik ook wel blij mee, anders was het misschien wel te veel geworden hoor.”

 

THEATERMAKERS

Inleiding
Sommige theatermakers hebben minder moeite met een projectmatige aanpak van inclusief theater dan andere, ze vinden het vooral belangrijk dat inclusief theater betaald wordt uit het kunstbudget, loskomt van zorgbudgetten en (minstens) in lijn komt met de financiering van andere kunstvormen. Zij zien dit als noodzakelijk om een professionaliseringsslag te kunnen maken en een publiek aan zich te kunnen binden.
Theatermakers vinden het lastig dat overheidsbudgetten voor zorg/welzijn, educatie en kunst gescheiden zijn, waardoor inclusief theater qua financiering tussen wal en schip raakt.

Citaat
Luister naar een fragment uit één van de interviews, ingesproken door acteurs van Theater Babel Rotterdam. Eerst wordt verteld waar het fragment over gaat, daarna volgt het letterlijke citaat.

“Kijk, nu was het dagbesteding en dat is ook heel lastig omdat je dan aan heel veel regelgeving vastzit. En als ik dan aan een broedplaats denk, dan denk ik toch wel aan een autonomere club waarin je mooie dingen maakt. (…) Ehm dus ja die ideale groep of theatergroep is voor mij en misschien ook wel veel meer op projectbasis een komen en gaan van verschillende voorstellingen of theaterprojecten.”

Wij gebruiken cookies voor een goed functionerende website Privacybeleid

Ga naar de inhoud