Adres
Rochussenstraat 198 3015 EK Rotterdam,
Vragen?
busmb@hr.nl

Wat je in de maatschappij wilt bereiken – website in begrijpelijke taal

ACTEURS MET EEN BEPERKING

Inleiding
Acteurs met beperking spreken weinig over hun intenties. Als ze het wel benoemen hebben ze het erover dat het belangrijk is om eigen inbreng te hebben, zelf iets te bedenken.

Citaat
Luister naar een fragment uit één van de interviews, ingesproken door acteurs van Theater Babel Rotterdam. Eerst wordt verteld waar het fragment over gaat, daarna volgt het letterlijke citaat.

“Nou bij M speelden wij dus gewoon bestaande stukken, die we dan wel een eigen draai gaven. En bij B maken wij ook stukken, dus niet-bestaande stukken en dat is dus heel erg verschillende manier van werken.”

 

ACTEURS ZONDER BEPERKING

Inleiding
Acteurs zonder beperking spreken over de afweging of inclusief theater dagbesteding is of werk: dat het wel professioneel moet zijn en blijven en dat het belangrijk is om naar een voorstelling toe te werken. Een andere acteur zonder beperking benadrukt juist meer dat het proces belangrijker is dan de voorstelling zelf.

Citaat
Luister naar een fragment uit één van de interviews, ingesproken door acteurs van Theater Babel Rotterdam. Eerst wordt verteld waar het fragment over gaat, daarna volgt het letterlijke citaat.

“Ik heb wel ook gezegd dat we een beetje het doel en het middel door elkaar aan het halen waren, dat de lijnen heel erg aan het vervagen waren. …het doel is de cliënten een leuke dag bezorgen met iets wat ze leuk vinden om te doen en het middel is theater. Op een gegeven moment werd het doel een hele mooie voorstelling neerzetten, nog steeds door middel van theater, maar het doel haalde het middel een beetje in en dat vond ik moeilijk, schurend dan toch, maar ja…”

 

BEGELEIDERS

Inleiding
De begeleiders hebben het over hun rol, dat hun intenties is om de acteurs met een beperking te laten schitteren, alles uit hunzelf te laten halen en een mooie voorstelling voor het publiek neer te zetten.

Citaat
Luister naar een fragment uit één van de interviews, ingesproken door acteurs van Theater Babel Rotterdam. Eerst wordt verteld waar het fragment over gaat, daarna volgt het letterlijke citaat.

“Nou ik wil dan wel graag iets maken wat mij raakt zeg maar. Ik heb altijd theater gemaakt wat mij op dat moment raakt of wat van belang was. Ik probeerde wel een soort overeenkomst te vinden bij mijn cliënten zeg maar. Ik keek dan van oké, wat zegt dat dan over jullie, wat vinden jullie daarvan zeg maar. Ik praat net zo met mensen met een beperking of mensen met een psychiatrische achtergrond als…nou ja. Je krijgt dan natuurlijk toch andere antwoorden, maar dat is wel heel interessant.”

 

THEATERMAKERS

Inleiding
Theatermakers maken de afweging of je de focus hebt op het artistieke of op het sociale, waarbij wel benadrukt wordt dat de intentie is om vooral een artistiek product neer te zetten. Dat de nadruk erop ligt dat het werk is en geen vrijetijdsbesteding. Het heeft vaak een helende werking maar het moet geen therapie worden en het dient gericht zijn op professionele kunst.
Theatermakers benadrukken dat de intentie inclusie is, en dan inclusie breed gezien, inclusie in proces, in product en in gesprek. Theatermakers geven aan dat het belangrijk is om je intentie goed naar buiten toe uit te dragen, naar subsidiegevers, journalisten, directeur van instelling etc. Dat de inclusieve kunst goed zichtbaar gemaakt wordt.

Citaat
Luister naar een fragment uit één van de interviews, ingesproken door acteurs van Theater Babel Rotterdam. Eerst wordt verteld waar het fragment over gaat, daarna volgt het letterlijke citaat.

“Ik geloof dat kunst altijd is….., het heeft een uiting van een individu of van een collectief die iets ervaren, voelen en daar vorm aan willen geven….en dat willen delen. Dus daar zit altijd een maatschappelijke rol in. Al ging het over dat het alleen maar over schoonheid gaat of dat iemand mooi moet zijn, zelfs dat vind ik een maatschappelijk belang op dat moment, zou dat kunnen. Dus ik zou dat niet los kunnen zien, de kunsten alleen…”

Wij gebruiken cookies voor een goed functionerende website Privacybeleid

Ga naar de inhoud