Adres
Rochussenstraat 198 3015 EK Rotterdam,
Vragen?
busmb@hr.nl

Wat zeggen de acteurs zonder beperking over maakproces

Citaat
Luister naar een fragment uit één van de interviews, ingesproken door acteurs van Theater Babel Rotterdam. Eerst wordt verteld waar het fragment over gaat, daarna volgt het letterlijke citaat.

Gezamenlijkheid
Acteurs zonder beperking benadrukken de gelijkwaardige samenwerking in het maakproces, bijvoorbeeld gezamenlijk een warming up bedenken en uitvoeren en samen op onderzoek gaan, in plaats van dat alles al voorbereid is en dat dan uitvoeren. Ook noemen zij het werken vanuit verhalen en ideeën van álle acteurs, met en zonder beperking. Zij vinden dat iedere speler als individu tegemoet moet worden getreden en niet als lid van een groep acteurs met (en trouwens ook zonder) beperking.

Hanteerbaar
Er wordt over het algemeen gewerkt vanuit improvisatieopdrachten. Een script is niet hanteerbaar voor acteurs met een beperking die niet kunnen lezen. Er wordt waarde gehecht aan een goed verhaal, dat de kern van de voorstelling vormt. Daarbij is het belangrijk om een goede focus te hebben en tegelijkertijd open te staan voor vernieuwing en verrassing. Soms is het moeilijk om het concept van de voorstelling goed over te brengen aan de acteurs met een beperking.

Voorwerk
Bij voorstellingen met zware thema’s gaat veel aandacht naar het voorwerk. Wanneer de voorstelling gespeeld wordt, kan het voorkomen dat een acteur met een beperking wordt overvallen door het persoonlijke verhaal. Dan wordt daar altijd bij stilgestaan.
Inclusief theater met specifieke doelgroepen vraagt om kennis en vaardigheden, die je in het theateronderwijs zou moeten leren kennen en ontwikkelen. Het vraagt een andere instelling. Het is extra belangrijk om goed te kunnen kijken en te luisteren en je flexibel en open op te kunnen stellen. Want, zegt een acteur: ‘Het is nooit hetzelfde, het is nooit op de automatische piloot.’

Wij gebruiken cookies voor een goed functionerende website Privacybeleid

Ga naar de inhoud