Adres
Rochussenstraat 198 3015 EK Rotterdam,
Vragen?
busmb@hr.nl

Wat zeggen de begeleiders over maakproces

Citaat
Luister naar een fragment uit één van de interviews, ingesproken door acteurs van Theater Babel Rotterdam. Eerst wordt verteld waar het fragment over gaat, daarna volgt het letterlijke citaat.

Twee petten
De begeleiders zijn vooral gericht op de zorgkant van hun cliënten, dus de acteurs met een beperking. In sommige gevallen spelen ze zelf mee en zijn ze ook betrokken bij het artistieke proces. Die twee petten geven hun een breder inzicht in het maakproces maar zorgen soms ook voor verwarring: ‘Kijk ik nu vanuit de regisseur of de begeleider?’ Begeleiders zien het spel van acteurs zonder beperking voornamelijk als ondersteunend voor acteurs met een beperking.

Stressmanagement
Begeleiders merken dat spelen op een andere locatie en het werken in grote groepen vaak stressvol is voor acteurs met een beperking. Zij hebben veel waardering voor de wendbaarheid van de regisseur, die in het moment zelf direct in kan spelen op de behoefte van de acteurs en met creatieve oplossingen komt. Voorbeelden daarvan zijn het enthousiasmeren van de spelers, een visuele uitleg geven en nauw samenwerken met andere professionals tijdens het maakproces.

Meer kennis opdoen
Sommige begeleiders staan ook voor de groep en geven les aan de deelnemers. Daarbij putten zij nu vooral uit boeken en bestaande lesmappen. Zij spreken de wens uit om vaardigheden aan te leren en meer kwaliteit aan te brengen. Een simpel voorbeeld van een professionele attitude is het onderscheid tussen werken op de vloer en pauze houden. Daarnaast wordt opgemerkt dat je niet overal rekening mee hoeft te houden, maar wel besef moet hebben over de beperking van de acteur.

Wij gebruiken cookies voor een goed functionerende website Privacybeleid

Ga naar de inhoud