Adres
Rochussenstraat 198 3015 EK Rotterdam,
Vragen?
busmb@hr.nl

Wat zeggen de theatermakers over maakproces

Citaat
Luister naar een fragment uit één van de interviews, ingesproken door acteurs van Theater Babel Rotterdam. Eerst wordt verteld waar het fragment over gaat, daarna volgt het letterlijke citaat.

Individu en collectief
Inclusief werken vraagt een andere attitude van de theatermaker. Belangrijke basisvoorwaarden voor een goed werkproces zijn veiligheid en gezien en gehoord worden. Daarom starten sommige theatermakers hun repetities met aan elke acteur te vragen hoe hij of zij zich voelt.
Tijdens het maakproces lopen steeds twee verschillende niveaus parallel:

  • Het artistieke en het sociale proces.
  • Het samenbrengen van de individuele talenten van de acteurs en het vormen van één collectief geheel.
  • Wanneer werk je inclusief of exclusief? Bijvoorbeeld exclusieve trainingen voor dansers met een beperking; inclusieve voorstellingen & workshops.
  • Het zichtbaar maken van de verschillen en het oplossen van de verschillen.

Spelstroom
Inclusief theater vraagt meer tijd in het ontwikkelen van methodieken en spelopdrachten, net als voor het inspelen op het proces en de behoeften van de spelers met een beperking. Beeldmateriaal zoals beeldende kunst, films of foto’s bieden een goede ingang om zich te verdiepen in een gekozen onderwerp. Zo bleek het maken van collages een geschikte manier om met een dementerende acteur met het syndroom van Down te kunnen reflecteren op het repetitieproces. Muziek en beweging zijn een goede ondersteuning in het op gang brengen van de spelstroom. Als vereiste om collectief te kunnen werken wordt ‘voedend spelen’ genoemd. Gelijkwaardigheid staat in de samenwerking voorop; op een zeker moment in het maakproces neemt de theatermaker de regiekeuzes over de inrichting van de voorstelling.

Wij gebruiken cookies voor een goed functionerende website Privacybeleid

Ga naar de inhoud