Adres
Rochussenstraat 198 3015 EK Rotterdam,
Vragen?
busmb@hr.nl

Wat zeggen de acteurs zonder beperking over (on)gelijkwaardigheid

Citaat
Luister naar een fragment uit één van de interviews, ingesproken door acteurs van Theater Babel Rotterdam. Eerst wordt verteld waar het fragment over gaat, daarna volgt het letterlijke citaat.

Volwassen benadering
Juist gelijkwaardigheid maakt dat het theater inclusief is, aldus acteurs zonder beperking. Ieder mens heeft gevoelens, empathie en een karakter. Niemand is beter dan een ander, we zijn allemaal hetzelfde. Sommigen gaan nog verder en bepleiten ook een gelijkwaardige inbreng van alle acteurs.

Als voorwaarde voor gelijkwaardigheid stellen zij dat acteurs met een beperking als volwassenen benaderd worden en dat het zorgidee wordt losgelaten, zodat je hen ruimte geeft: je moet geen labels plakken maar vooral ieders competentie zien. Een andere voorwaarde is dat je de tijd neemt om elkaar te leren kennen.

Plaatsvervangende schaamte
Aan de andere kant geven de acteurs zonder beperking aan dat het repetitieproces soms wordt aangepast aan acteurs met een beperking, dat het tempo trager is en er meer herhaald wordt.
Het komt een enkele keer voor dat zij plaatsvervangende schaamte voelen als bijvoorbeeld een acteur met beperking heel vals zingt. Is het gelijkwaardig dat die acteur het lied toch mag zingen in de voorstelling?

Buitenwereld
Soms wil een acteur met beperking auditie gaan doen bij (bijvoorbeeld) GTST. Acteurs zonder beperking vragen zich af of ze hem of haar dan moeten behoeden voor een teleurstelling; hierin ervaren zij ongelijkwaardigheid naar de buitenwereld toe. Dat geldt ook voor de woonsituatie van sommige acteurs met een beperking: op een klein kamertje met weinig inbreng.
Tot slot is er niet op alle niveaus sprake van gelijkwaardigheid. Zo zit er bijvoorbeeld niemand van de acteurs met een beperking in het bestuur.

Wij gebruiken cookies voor een goed functionerende website Privacybeleid

Ga naar de inhoud