Adres
Rochussenstraat 198 3015 EK Rotterdam,
Vragen?
busmb@hr.nl

Wat zeggen de theatermakers over thema

Citaat
Luister naar een fragment uit één van de interviews, ingesproken door acteurs van Theater Babel Rotterdam. Eerst wordt verteld waar het fragment over gaat, daarna volgt het letterlijke citaat.

Universele thema’s
Theatermakers zijn het erover eens dat de themakeuze voor een project voortkomt uit de groep acteurs en dat de voorstelling tot stand komt op basis van improvisatieopdrachten. Als belangrijke voorwaarde stellen zij ‘evenwaardigheid’: gelijke kansen voor de acteurs met en zonder beperkingen om zich te kunnen ontwikkelen. Universele thema’s als dood, liefde en seksualiteit bieden een rijk onderzoeksgebied in het maakproces, zowel inhoudelijk als artistiek. Het zijn thema’s die herkenning oproepen, verbinden en de blik verruimen. Een diep verlangen van een acteur met een beperking kan een hele voorstelling gaan bepalen, als een theatermaker daarop doorvraagt en zich erdoor geïnspireerd voelt. Zo kwam bijvoorbeeld een voorstelling tot stand over transitie, toen bleek dat een acteur met een beperking ten diepste als vrouw door het leven wilde gaan.

Goede bedoeling of indringende kijkervaring
Maar theatermakers hebben ook de ervaring dat voor zorgmedewerkers en familie van de acteurs met een beperking sommige thema’s taboe zijn. Dit leidde er in enkele gevallen toe dat acteurs met een beperking uit het repetitieproces moesten stappen.
Theatermakers willen juist grenzen opzoeken, daar waar het schuurt en waar geen eenduidig antwoord gegeven kan worden. Hun focus ligt tijdens het maakproces op het inhoudelijk en artistiek onderzoek van de acteurs met en zonder beperking om vervolgens met de voorstelling eenzelfde confrontatie met het publiek aan te gaan. Zij zien beide processen als empowerment.
Theatermakers hechten belang aan de artistieke kwaliteit die de voorstelling zeggingskracht geeft, diepere lagen aanboort en de inhoud op een hoger plan tilt in de directe communicatie met het publiek. Zij vinden dat de artistieke kwaliteit het verschil maakt tussen een goede bedoeling en een indringende kijkervaring.

Wij gebruiken cookies voor een goed functionerende website Privacybeleid

Ga naar de inhoud